Urządzenie
Model urządzenia Ilość szt. Data fiskalizacji / instalacji Proponowane godziny
Dane klienta
Miejsce instalacji kasy (wypełnić w przypadku adresu innego niż siedziba firmy)
LP Nazwa, adres, telefon
Urząd skarbowy
Czy klient jest płatnikiem VAT
Dane dotyczące towarów i usług:
LP Nazwa towaru lub usługi stawka VAT
Dodakowe akcesoria
LP Nazwa akcesoriów
Dane dotyczące obsługi księgowej klienta
Metoda płatności
Faktura VAT
Dostawa
Zamówienie z oddziału
Dodatkowe informacje